Menu Zamknij

Budownictwo specjalistyczne

KOGENERACJA S.A. – obsługa Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich

KOGENERACJA S.A. – budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin

KOGENERACJA S.A. – budowa instalacji odazotowania spalin DeNOx

Shell – pierwsza w Polsce stacja LNG

 i wiele innych…